RH forside

Kamma Rahbeks romantiske Have

30. april – 22. oktober 2017

Sommerens særudstilling sætter fokus på romantikkens natursyn og på Kamma Rahbeks romantiske have. Hvordan så hendes have oprindeligt ud i begyndelsen af 1800-tallet, og hvilke planter og grøntsager dyrkede Kamma Rahbek i den syv tønder land store have? I 2017 blev Kamma Rahbeks romantiske have genskabt og særudstillingen dokumenterer de tanker, som ligger bag genskabelsen, bag havens inddeling i syv planteafsnit og bag det nyopførte orangeri. Særudstillingen handler også om Kamma Rahbeks botaniske viden og hendes udveksling af viden med vennekredsen bestående af gartneren F.L. Holbøll fra Botanisk Have i København og gartner Peter Petersen fra Frederiksberg Have. Romantikkens brug af blomstersymbolik vil også blive berørt.

På særudstillingen kan man se eksempler på Kamma Rahbeks brug af blomstermotiver fra haven i hendes mange æsker, broderier, stambøger og malerier. Der er udlånt værker til særudstillingen fra Rosenborg Slot, Københavns Museum og private udlånere. Der udgives et katalog i forbindelse med særudstillingen med tekster af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted og museumsinspektør Gertrud With. Kataloget kan købes i Bakkehusets butik.

Særudstilling vises på museets 1. sal i den lejlighed, som tidligere fungerede som forfatterbolig. Lokalerne har aldrig været åbne for publikum før, og åbningen af særudstillingen markerer således også åbningen af de nye særudstillingslokaler.