”Der er et yndigt land” – nationalromantik og fædrelandssange nationalromantik og fædrelandssange

Hvorfor skrev Adam Oehlenschläger sin nationalsang, og hvilken forbindelse har den til den romantiske periode generelt?
I forløbet dykker vi ned i 1800-tallets fædrelandssange og analyserer dem indholdsmæssigt og genremæssigt for til sidst at kunne perspektivere dem til nationalromantikken. Vi sammenligner sangene med moderne fædrelandssange for at kunne diskutere begreber som national identitet og danskhed i dag.

Undervisningsform: dialog mellem elever og museumsunderviser samt gruppearbejde.

Færdighedsmål: Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dansk litteraturs kanon.
Vidensmål: Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og dansk litteraturs kanon

Målgruppe: 8. - 10. klasse. Fag: Dansk. Varighed: 2 timer. Maks. deltagere: 30 elever. Pris: 500 kr.

 

 

 ”Der var en engang” – H.C. Andersen og eventyrene Improvisatoren og svanen

H.C. Andersen er en af de mest berømte danske forfattere, men selvom han blev kendt allerede i sin egen levetid, var vejen mod skriveriet lang og fyldt med udfordringer.

Denne temaomvisning handler om H.C. Andersen som person og forfatter, og med udgangspunkt i Bakkehusmuseets samlinger undersøger vi, hvordan H.C. Andersen overhoved blev forfatter. Derudover arbejder vi med eventyret som genre, herunder figurer, fortællestil, temaer og miljøer i eventyrene.
Det anbefales, at eleverne som forberedelse har læst eller på anden måde stiftet bekendtskab med mindst ét af H.C. Andersens eventyr før museumsbesøget.

Undervisningsform: dialog mellem elever og museumsunderviser.

Læringsmål: Eleven kan udpege centrale elementer. Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring.

Målgruppe: 2. - 3. klasse. Fag: Billedkunst, Dansk. Varighed: 1 timer. Maks. deltagere: 28 elever. Pris: 300 kr.

 

 

 Romantikkens brevskrivning romantikkens breve

”Romantikkens brevskrivning” er et undervisningsforløb, som er målrettet dansk på 8. klassetrin. I forløbet arbejder vi med romantikken som litterær periode og med brevet som genre med udgangspunkt i én udvalgt kanonforfatter (H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger). Hver klasse kan frit bestemme, om fokus skal være på enten H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger, men i begge tilfælde vil vi arbejde med forfatterens brevskrivning. Under forløbet undersøger vi spørgsmål omkring genre, sprog og afsender-/modtagerforhold. Vi forsøger samtidig at sætte det udvalgte brev af H.C. Andersen/Adam Oehlenschläger ind i den relevante litterære kontekst, dvs. romantikken som litterær periode.

Undervisningsforløbet strækker sig over 6 lektioner fordelt på:
1. klassens forberedelse hjemme på skolen, forestået af klassens lærer.
2. museumsbesøg med rundvisning og gruppearbejde, forestået af museumsunderviseren.
3. opsamling og kreativ opgave hjemme på skolen, forestået af læreren.

Under menupunktet Obligatoriske bånd kan man downloade lærervejledning, aktivitetsplan og undervisningsmateriale til forberedelsen. Som forberedelse skal klassen have læst et brev af enten Adam Oehlenschläger eller H.C. Andersen samt det undervisningsmateriale, som knytter sig til hver af de to forfattere.
Valget af forfatter, H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger, meddeles til museet ved bestilling af forløbet.

Læringsmål: Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og dansk litteraturs kanon. Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dansk litteraturs kanon.

Målgruppe: 8. klasse. Fag: Dansk. Varighed: 2-6 lektioner. Pris: 500 kr. pr. klasse, gratis entré for skoleelever.

 


 

Oplysningstiden og romantikken i Danmark oplysningstiden og romantikken

På overgangen fra oplysningstiden til romantikken skabte det litterært interesserede ægtepar Kamma og Knud Lyne Rahbek et samlingssted for tidens forfattere, digtere og videnskabsfolk i deres hjem på Bakkehuset. Med udgangspunkt i museets samlinger sættes der i dette forløb fokus på dansk kultur- og åndsliv i perioden 1780-1830. Ud over ægteparrets hjem præsenteres eleverne for en række berømte forfattere, som på forskellig vis har været knyttet til Bakkehuset heriblandt Adam Oehlenschläger, J.L. Heiberg, B.S. Ingemann, N.F.S. Grundtvig, H.C. Ørsted, Thomasine Gyllembourg, H.C. Andersen m.fl. Vi diskuterer begreber som oplysningstid, romantik og guldalder, og eleverne får samtidig et levende indblik i periodens livs- og boligform.

Læringsmål: Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og dansk litteraturs kanon. Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dansk litteraturs kanon.

Målgruppe: 7. - 9. klasse. Fag: Billedkunst, Dansk, Historie. Varighed: 1 time. Pris: Omvisninger: 300 kr. pr. skoleklasse, gratis entré.

 

 

 Hvor går grænsen? – om ytringsfrihed på tryk, i tale og i billeder hvor går grænsen

Forløbet sætter fokus på begreberne ytringsfrihed og censur inden for tre forskellige genrer: litteraturen, billedkunsten og revyen. Vi undersøger kunstens betydning for ytringsfriheden op igennem historien.
I dette undervisningsforløb sætter Frederiksbergmuseerne fokus på begreberne ytringsfrihed og censur inden for tre forskellige genrer: litteraturen (Bakkehusmuseet), billedkunsten (Storm P. Museet) og revyen (Revymuseet).

På Bakkehusmuseet arbejder vi med ytringsfrihedens historie i oplysningstiden og romantikken, og med udgangspunkt i museets samlinger af tidsskrifter, digte, essays og romaner sættes der fokus på ytringsfrihed i litteraturen.
Forløbet foregår som et samspil mellem forberedelse i klassen (varetaget af klassens lærer) og museumsbesøg (varetaget af museets formidler).

På forløbets hjemmeside (www.hvorgaargraensen.dk) findes en introduktion, et digitalt spil og materiale til baggrundslæsning.
Som forberedelse før museumsbesøget skal klassens elever have gennemgået 1. del af spillet, som knytter sig til Bakkehusmuseet, mens spillets 2. del, gennemføres på museet.

Læringsmål: Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng. Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dansk litteraturs kanon.

Målgruppe: 9. - 10. klasse. Fag: Dansk, Drama, Historie, Samfundsfag. Varighed: 2 timer. Pris: 500 kr.