Besøg os

Bakkehuset set fra gårdsiden. Akvarel af Viggo Dahl fra 1925

Bakkehuset anses for at være Frederiksbergs ældste bygning og huset har rødder helt tilbage i 1620'erne. Navnet henviser til beliggenheden på Valby Bakke, der er Københavnsområdets største. Oprindeligt hørte Bakkehuset under Københavns Ladegård, der leverede landbrugsprodukter til Københavns Slot. Fra 1774 blev det dog traktørsted og landevejskro. Landevejen fra Roskilde til København løb dengang igennem Valby og lige forbi Bakkehuset. Huset var i mange år en fritliggende, firlænget gård med et stort jordareal knyttet til.

I midten af 1700-tallet blev huset ejet af landets statsminister, greve Johan Ludvig Holstein, der var ophavsmand til idéen om at flytte landevejen op forbi Frederiksberg Slot på Valby Bakke med fortsættelse videre i Vesterbrogade ind mod byen. Flytningen af vejforløbet betød, at der senere ikke kunne drives kro, og i stedet blev Bakkehuset lejet ud til sommergæster som enkeltværelser og mindre lejligheder. Som sommergæst flyttede Knud Lyne Rahbek ind i huset, og fra 1787 boede han der som fast lejer sommer og vinter.

I 1798 giftede Knud Lyne Rahbek sig med Kamma Heger, og i 1802 købte de Bakkehuset og flyttede fra en lille, lejet lejlighed på 1. sal ned i den større stuelejlighed i hovedfløjen. Resten af huset lejede de fortsat ud, og det tilhørende jordstykke på syv tønder land fik Kamma Rahbek omlagt til en romantisk have. Ægteparret Rahbek boede i Bakkehuset til deres død i henholdsvis 1829 og 1830. 

Hjornestuen Hetsch

Ægteparret Rahbek i hjørnestuen. Tegning af Christian Hetsch fra 1883

Efter Rahbekkernes død forsatte de senere ejere med at leje Bakkehuset ud til sommergæster. Historikeren Troels Troels-Lund, forfatteren og litteraturkritikeren Johan Ludvig Heiberg og skuespillerinden Johanne Luise Heiberg samt digteren N.F.S. Grundtvig boede således i huset i 1840'erne. I 1855 blev Bakkehuset omdannet til et asyl for idiotiske, svagtsindige og epileptiske børn, og i den forbindelse blev den større nabobygning, Rahbeks Allé nr. 21, opført.

Omrking år 1900 flyttede asylet, i folkemunde kalde Åndssvageanstalten, fra Bakkehuset. De to oprindelige fløje af det gamle Bakkehus stod fortsat tilbage, men var meget forfaldne. I 1903 blev der holdt en midlertidig litterær udstilling i rummene.

I 1925 åbnede De Rahbekske Mindestuer i Bakkehusets hovedfløj, og her blev Kamma og K.L. Rahbeks lejlighed senere rekonstrueret. Museets interiør med møbler, vægfarve og gardiner giver et autentisk og stemningsfuldt indtryk af, hvordan livet formede sig på Bakkehuset i begyndelsen af 1800-tallet.

Bakkehuset udefra gl foto

Bakkehuset set fra havesiden. Fotografi fra slutningen af 1800-tallet