bibliotek og samlinger 1

Museets samlinger

Bakkehusets samlinger består af møbler og genstande, som har tilhørt Kamma og Knud Lyne Rahbek samt medlemmer af den såkaldte Bakkehuskreds. Digteren Adam Oehlenschläger var en central skikkelse i Bakkehuskredsen og i det litterære miljø på Bakkehuset, og adskillige af hans genstande samt genstande fra ægteparret Rahbek, som var i hans eje efter deres død, indgår i de nuværende museumssamlinger. Bakkehusets samlinger rummer også en lang række æsker af pap pg papir, som Kamma Rahbek skabte fra sin ungdom til sin død i 1829, samt en række malerier og værker på papir, som forestiller Bakkehuset og dets omgivelser samt de personer, der havde deres gang i huset i perioden 1780 til 1830. Bakkehusets samlinger er søgbare i den nationale registreringsdatabase Museernes Samlinger.

 

Bakkehussamlingen

Til museets samlinger hører også den såkaldte Bakkehussamling, som er en stor brev- og manuskriptsamling på ca. 12.000 enheder. Samlingen rummer breve fra mange forskellige personligheder fra 1700- og 1800-tallet heriblandt Kamma og K.L. Rahbek og kunstnere som Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen, Magdalene Thoresen, Johanne Luise Heiberg og Elisabeth Jerichau Baumann. Siden 2014 har dele af Bakkehussamlingen været søgbar på nettet, og her formidles de mange breve, manuskripter og andre dokumenter. Der arbejdes løbende på at udvide og formidle den digitale samling. Søg i Bakkehussamlingen.

 

Biblioteket

Bakkehusets bibliotek er en del af den faste udstilling og kan ses i det rum, hvor forfatteren N.F.S. Grundtvig boede i 1845. Bibliotekssamlingen opstod efter museets åbning i 1925, og rummer både ældre og nye bøger om huset samt litteratur om oplysningstiden og romantikken. Bogsamlingen rummer 3 undersamlinger: 1. Ewald-samlingen med værker af digteren Johannes Ewald, 2. Rahbek-samlingen med Knud Lyne Rahbeks egne bøger og 3. Bakkehus-samlingen med nye og ældre bøger fra Bakkehuskredsens forfattere og anden litteratur om guldaldertiden og oplysningstiden. Biblioteket har tidligere været i Frederiksberg Biblioteks eje, men i dag er bogsamlingen overgået til Bakkehuset. Bøgerne skal fremsøges på stedet og interesserede kan henvende sig til museumsinspektør Rikke Lagersted-Olsen for at få adgang til dem.

Biblioteket indeholder flere af K.L. Rahbeks tidsskrifter, herunder en ikke helt komplet samling af de mest toneangivende, Minerva og Den danske Tilskuer. En oversigt over de to tidsskrifters indhold kan man finde her.

 

Bakkehussamlingen