J.C. Dahl

Hønefossen i Norge, malet af J.C. Dahl i 1826

Guldalderen er en periode i dansk ånds- og kulturliv fra 1800 til 1850, hvor kunst og kultur oplevede en enorm opblomstring. Perioden begyndte imidlertid ikke så blomstrende. I 1801 led danskerne et stort militært nederlag til englænderne og Danmark mistede sin flåde. København led store tab under det engelske bombardement af hovedstaden i 1807, den danske stat gik bankerot i 1813 og Norge opnåede selvstændighed fra Danmark i 1814.

Trods den store modgang i begyndelsen af perioden nåede kreativiteten nye højder inden for videnskab, kunst, kultur og filosofi, især under inspiration fra den tyske romantik. Det københavnske borgerskab havde midler til at støtte kunsten og kulturen, og mange kunstnere rejste ud i Europa for at hente inspiration og udvikle det hjemlige kunstmiljø.

Inden for billedkunsten knyttes guldalderen især til toneangivende kunstnere som C.W. Eckersberg og hans elever: Wilhelm Bendz, Christen Købke, Martinus Rørbye, Constantin Hansen og Wilhelm Marstrand. Dertil kommer billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Inden for musikkens verden var komponister som J.P.E. Hartmann, H.C. Lumbye og Niels W. Gade fremtrædende og balletmesteren August Bournonville udviklede en dansk ballettradition.

guldalder romantikken

Norsk Vandfald, malet af Jacob Mathias Calmeyer i 1826

I 1802 introducerede videnskabsmanden Henrich Steffens den tyske romantik i Danmark, men det blev digteren Adam Oehlenschläger der for alvor omsatte den romantiske filosofi til digtning. Oehlenschläger blev en stor inspirationskilde for andre danske forfattere som B.S. Ingemann, N.F.S. Grundtvig og H.C. Andersen - skaberen af den moderne eventyrtradition. Videnskaben og filosofien blomstrede med fysikeren H.C. Ørsted og filosoffen Søren Kierkegaard. H.C. Ørsteds navn blev først og fremmest knyttet til den internationale videnskabshistorie, idet han opdagede elektromagnetismen i årene omkring 1820.

Guldaldertiden falder sammen med en generel drejning mod det national inden for kunst og kultur, og kunsten blev i stigende grad medvirkende til at opbygge en dansk national identitet. Dyrkelsen af historiske emner, landskabet, nordisk mytologi og folkedigtning blev vigtige inspirationskilder for de danske guldalderdigtere og omkring 1819 skrev Adam Oehlenschläger den danske nationalsang, Der er et yndigt land.

Guldaldertiden har stadig i dag stor betydning for dansk kultur og litteratur. H.C. Andersens eventyr opnåede international anerkendelse allerede i hans samtid og i dag er de oversat til 150 sprog. Adam Oehlenschlägers digtning skabte grobunden for en litterær tradition, som levede meget længere end ham selv. 

Henrich Steffens og Adam Oehlenschläger

Portrætstatuette af digteren Adam Oehlenschläger og tegnet portræt af den tyske filosof Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

 

H.C. Andersen

 Portræt af forfatteren H.C. Andersen