Bakkehuset - Dansk Litteraturforening blev stiftet i 1928, og foreningen fungerer i dag som museets venneforening. Foreningen holder 2 litterære arrangementer og en sommerudflugt for medlemmerne i forårssæsonen og 3 litterære arrangmenter i efterårssæsonen. Du kan følge med i foreningens aktiviteter på deres facebookprofil og herunder.

Litteraturforeningens logo

 

Foreningens forårsprogram 2020:

Onsdag 25. marts kl. 19. 30 i Møstings Hus
Jesper Svenningens holder foredrag om den danske malerkunsts guldalder - AFLYST PGA. CORONA!

Denne aften fortæller Jesper Svenningsen om nogle af de nye vinkler på og tolkninger af guldalderperioden, der er blevet affødt af SMK's udstilling Dansk Guldalder- Verdenskunst mellem to katastrofer. Han vil bl.a. indkredse ideen om ”den danske malerkunsts guldalder”, og hvordan denne ide har udviklet sig gennem tiden, ligesom han vil komme ind på, hvordan vi i dag kan opfatte tidens kunstmiljø: Hvem drev udviklingen – måske ikke de udråbte faderskikkelser, men snarere grupper af unge kunstnere? Og hvordan skal vi læse værkerne – som letfattelige hverdagsbilleder, som indforståede udsagn eller begge dele?

Jesper Svenningsen er mag.art. og ph.d. i kunsthistorie og ansat som projektforsker ved SMK. Han har især beskæftiget sig med studiet af danske kunstsamlere samt med kunsten i 1800-tallets første halvdel. I kataloget til SMK's udstilling Dansk Guldalder- Verdenskunst mellem to katastrofer har han skrevet om friluftsmaleriets danske gennembrud samt om den humor, man kan finde i en række billeder fra 1820’erne og 1830’erne. Udover at bidrage til flere udstillinger om perioden har han senest stået bag udgivelsen af malerne Martinus Rørbyes og J.Th. Lundbyes dagbøger.

Torsdag 16. april kl. 19.30 i Møstings Hus
Om at oversætte romersk litteratur – en aften med forfatteren og oversætteren Harald Voetmann - AFLYST PGA. CORONA!

Foruden at være forfatter til en lang række prisbelønnede og anmelderroste værker som f. eks. romanen Vågen, der var nomineret til Nordisk Råds litteraturpris i 2010, og digtsamlingen Amduat, der var nomineret til både Weekendavisens og Montanas Litteraturpriser i 2019, oversætter Harald Voetmann også betydelige værker fra latin: Plinius den Ældres Om mennesker og dyr, Petronius' Satyricon, den kvindelige digter Sulpicia, og i foråret 2020 udkommer Juvenals Satirer.
Denne aften er viet til en samtale om, hvordan man overfører klassikerne til dansk. Der vil også være smagsprøver fra værkerne og i det hele taget munter snak om den romerske litteratur. Litteraturforeningens formand Elisabeth Friis er aftenens vært.

Alle er velkomne til foredragene. For medlemmer af Litteraturforeningen er det gratis. For ikke-medlemmer er entréen 50 kr.