litteraturforeningen

Dansk Litteraturforening blev stiftet i 1928 og er i dag en del af Bakkehuset. Foreningen blev stiftet som støtteforening for det dengang næsten nyåbnede museum. Foreningens emner favner bredt fra folkeviser til den nyeste, danske poesi og prosa, og bestyrelsen bestræber sig på at finde aktuelle emner til foreningens foredrag og udflugter.

Litteraturforeningen arrangerer både foredrag og oplæsninger flere gange årligt, og deres arrangementer holdes altid i Bakkehuset. Hold øje med Litteraturforeningens arrangementer i Bakkehusets kalender eller følg dem på Facebook.

Medlemskab af Litteraturforeningen koster 200 kr. årligt, og ved indmeldelse betales et tilmeldingsgebyr på 50 kr.

Meld dig ind i Litteraturforeningen eller kontakt os for at høre nærmere ved at sende en mail til: .

 

 

Foreningens forårsprogram

”Jeg havde en Farm i Afrika.” Foredrag ved lektor, Ph.d. Benedikte F. Rostbøll
Tirsdag d. 19. februar kl. 19.30

Det er en tilsnigelse, når Karen Blixen skriver om sin ”farm i Afrika”, for hun ejede ikke sin elskede kaffefarm. Hun bestyrede den kun. Karen Blixens onkel, forretningsmanden Aage Westenholz, spillede en afgørende rolle i Karen Blixens liv i Afrika, for det var hovedsageligt ham, der i sin egenskab af formand for aktieselskabet The Karen Coffee Co. Ltd. finansierede kaffefarmen.
I de sytten år, Karen Blixen var i Afrika, førte hun en omfattende korrespondance med sin onkel. Denne brevveksling er for første gang blevet tilgængelig for offentligheden i den nyligt udkomne: ”Karen Blixens afrikanske farm. En brevsamling 1913-31” (udgivet af Benedikte Rostbøll i 2017).
Brevene fortæller om relationen mellem niece og onkel og om deres samarbejde om farmen. Igennem de mange tal og regnskaber opstår der en dramatisk historie, der ligger som en vældig tekst under den berømteste af alle Karen Blixens sætninger: "Jeg havde en farm i Afrika". Det er denne utrolige historie, foredraget beskæftiger sig med.
Historien indeholder alle tænkelige dramatiske ingredienser af svigt og bedrag (Karen Blixens ægteskab med Bror Blixen), umådeholden luksus og ikke mindst Aage Westenholz’ langmodige og generøse adfærd over for sin niece, selv da det ser mest sort ud, hvor Karen Blixen bliver direktør for farmen i 1921. Og helt frem til den sørgelige finale i 1931, hvor farmen går fallit.
Foredraget fortæller hele kaffefarmens baggrundshistorie på grundlag af hidtil ukendte breve, og giver et indblik i en række helt nye aspekter af Karen Blixens liv i Afrika: Det omskiftelige ægteskab med den charmerende Bror Blixen, lillebroren Thomas Dinesens indsats under sit ophold på farmen, Karen Blixens kærlighed til farmen og hendes overtalelsesevner i forhold til at bevare den for enhver pris, og endelig en samtidsbeskrivelse af Karen Blixens liv på farmen i form af en rejsedagbog, affattet af Aage Westenholz under hans ophold på farmen i 1921.
Undervejs i foredraget præsenteres der nyt fotomateriale og eksempler på nye dokumenter og håndskrevne breve – bl.a. Karen Blixens allersidste brev fra Afrika.

Foredrag ved digter, redaktør og kritiker Martin Glaz Serup
Tirsdag d. 2. april kl. 19.30

Alle der har haft en særlig læseoplevelse kan huske hvor de har haft den. Teksten findes aldrig alene, der er også stedet hvor man læste den, og hvem man var da man gjorde det. Læsningen sætter sig i kroppen og forbinder den med stedet i erindringen; Læsestedet. Et læsested er et kort stykke prosa, en erindringstekst, der har med den særlige læseoplevelse at gøre. Den er en undersøgelse af forholdet mellem litteraturens stemme og stedets betydning. Det er litteraturkritik, poetik og rejsefortælling. Et sidelæns selvportræt som læser og meget andet.

Martin Glaz Serup har tidligere udgivet syv digtsamlinger, elleve børnebøger samt det boglange litteraturteoretiske essay Relationel poesi. Han har blandt andet modtaget Michael Strunge-prisen og Statens Kunstfonds Treårige arbejdsstipendium. Sidste år blev billedbogen Historien om Daniil Kharms (illustreret af Mette Marcussen) indstillet til Kulturministeriets Børnebogspris.