ROMANTIKKENS BREVSKRIVNING romantikkens breve

”Romantikkens brevskrivning” er et undervisningsforløb, som er målrettet danskfaget på 8. klassetrin. I forløbet undersøger eleverne en af de centrale perioder i dansk litteraturhistorie: romantikken, og dette sker med udgangspunkt i enten H.C. Andersens eller Adam Oehlenschlägers breve. Forløbets formål er at styrke elevernes forståelse for den romantiske periode og igennem brevgenren undersøge, hvordan man historisk set og i dag kommunikerer med hinanden på skrift. Eleverne får opøvet deres evne til at beskrive brevet som et samspil mellem genre, sprog, komposition, afsender/modtager og relatere brevet til den litteraturhistoriske kontekst samt forfatterens liv. Under forløbets del 2 besøger eleverne Kamma og Knud Lyne Rahbeks hjem i Bakkehuset, hvor både Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen havde deres gang i 1800-tallet. Dette besøg giver eleverne en autentisk og sanselig oplevelse af den romantiske periode, og giver dermed et andet perspektiv på deres arbejde med tekstanalyse og læsning om perioden. Forløbet understøtter 8. klassernes øvrige arbejde med de to forfatterskaber og bidrager til at give en anden og mere sanselig fornemmelse for perioden.
Afslutningsvis får eleverne mulighed for kreativt at bearbejde deres opbyggede viden om den litterære periode, stilen i brevene og forfatternes liv ved at formulere et svarbrev til forfatteren. Det er valgfrit for den enkelte klasse, om der skal arbejdes med enten H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger i forløbet.

Klassens valg af forfatter, H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger, skal være besluttet af klassens lærer og meddelt til museets formidler () senest 14 dage før forløbets afvikling.

Forløbet strækker sig over 6 lektioner fordelt på:
2 lektioner på skolen: forberedelse v. lærer minimum en uge før besøg
2 lektioner på museet: rundvisning og gruppearbejde v. museumsformidler
2 lektioner på skolen: opsamling og kreativ opgave v. lærer
Læs mere om indhold, læringsmål, forberedelse og aktivitetsplan i lærervejledningen.

Som forberedelse før museumsbesøget skal eleverne have læst det undervisningsmateriale, som passer til forløbet om enten H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger, og de skal have læst et brev af H.C. Andersen/Adam Oehlenschläger:

Forberedelsesmateriale til forløbet om H.C. Andersen:
Undervisningsmateriale om H.C. Andersen
H.C. Andersens brev

Forberedelsesmateriale til forløbet om Adam Oehlenschläger:
Undervisningsmateriale om Adam Oehlenschläger
Adam Oehlenschlägers brev