Romantikkens brevskrivningromantikkens breve

I løbet af dette undervisningsforløb undersøger eleverne en af de centrale perioder i dansk litteraturhistorie: romantikken, og dette sker med udgangspunkt i enten H.C. Andersens eller Adam Oehlenschlägers breve. Forløbets formål er at styrke elevernes forståelse for den romantiske periode og igennem brevgenren undersøge, hvordan man historisk set og i dag kommunikerer med hinanden på skrift. Eleverne får opøvet deres evne til at beskrive brevet som et samspil mellem genre, sprog, komposition, afsender/modtager og relatere brevet til den litteraturhistoriske kontekst samt forfatterens liv. Under forløbets del 2 besøger eleverne Kamma og Knud Lyne Rahbeks hjem i Bakkehuset, hvor både Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen havde deres gang i 1800-tallet. Dette besøg giver eleverne en autentisk og sanselig oplevelse af den romantiske periode, og giver dermed et andet perspektiv på deres arbejde med tekstanalyse og læsning om perioden. Forløbet understøtter 8. klassernes øvrige arbejde med de to forfatterskaber og bidrager til at give en anden og mere sanselig fornemmelse for perioden.
Afslutningsvis får eleverne mulighed for kreativt at bearbejde deres opbyggede viden om den litterære periode, stilen i brevene og forfatternes liv ved at formulere et svarbrev til forfatteren. Det er valgfrit for den enkelte klasse, om der skal arbejdes med enten H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger i forløbet.

Klassens valg af forfatter, H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger, skal være besluttet af klassens lærer og meddelt til museets formidler () senest 14 dage før forløbets afvikling.

Varighed: Forløbet strækker sig over 6 lektioner fordelt på:
2 lektioner på skolen: forberedelse v. lærer minimum en uge før besøg
2 lektioner på museet: rundvisning og gruppearbejde v. museumsformidler
2 lektioner på skolen: opsamling og kreativ opgave v. lærer
Læs mere om indhold, læringsmål, forberedelse og aktivitetsplan i lærervejledningen.

Som forberedelse før museumsbesøget skal eleverne have læst det undervisningsmateriale, som passer til forløbet om enten H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger, og de skal have læst et brev af H.C. Andersen/Adam Oehlenschläger:

Forberedelsesmateriale til forløbet om H.C. Andersen:
Undervisningsmateriale om H.C. Andersen
H.C. Andersens brev

Forberedelsesmateriale til forløbet om Adam Oehlenschläger:
Undervisningsmateriale om Adam Oehlenschläger
Adam Oehlenschlägers brev

Målgruppe: 8. og 9. klasse

Fag: dansk

Pris: 600 kr. per klasse

Max antal deltagere: 28 elever

Kontakt: Museumsinspektør Rikke Lagersted-Olsen:

Frederiksbergmuseerne udbyder dette forløb som en del af Åben Skole til folkeskoler i Frederiksberg Kommune.

 

 

Byg et hus i modelRum og arkitektur

Gennem dette kreative forløb skal eleverne inspireres, opleve og sanse, designe og bygge modeller af huse til en modtagergruppe og med et formål. De kommer igennem processen fra ide til produkt med hjælp fra en billedkunstner, og indledningsvis forbereder de sig på skolen og besøger Bakkehuset. Undervejs i arbejdet skal de benytte sig af skitsetegninger og arbejdstegninger. På Billedskolen udformer de i grupper deres ideer til huse som modeller i pap. Opgaven går ud på, at de skal finde på noget til ”nogen”. Huset skal designes til en defineret målgruppe, sådan at form, funktion og æstetik tænkes sammen som elementer i en helhed og med en bestemt anvendelse som formål. Forløbet sigter mod at øge elevernes forståelse for sammenhængen mellem form, æstetik og funktion, altså hvorledes rum påvirker os, vores adfærd, og hvordan vi kan planlægge og strukturere rum, sådan at de understøtter en bestemt adfærd.

Målgruppe: 5. og 6. klasse

Fag: Billedkunst

Varighed: Ca. 20 lektioner, heraf 1-2 lektioner til forberedelse, 2 lektioner på Bakkehuset samt 14 lektioner på Billedskolen fordelt på to dage (8.30-13.45). Klassen kan efter eget valg afslutte forløbet med en udstilling og bruge 1-2 lektioner herpå. Værkstedsmaterialer til udformning af modeller findes på Billedskolen, men klassen indsamler selv papkasser og forskelligt andet pap (ca. 2 papkasser + løst pap pr elev).

Max antal deltagere: 28 elever

Kompetencemål:
Kompetenceområde: Billedfremstilling
Kompetencemål: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

Læringsmål:
Færdighedsmål: Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egne skitser.
Vidensmål: Eleven har viden om arkitekturens grundelementer og sammenhæng mellem form og funktion i bygninger.
Øvrige læringsmål: Eleven kan tilrettelægge en proces fra ide til produkt, hvor der er tænkt på målgruppe, anvendelse, form og æstetik. Eleven kan anvende skitsetegning til at visualisere en ide. Eleven kan samarbejde om at skabe et fælles æstetisk udtryk i tre dimensioner.
Eleven har viden om, at arkitektur og rum har betydning for, hvordan vi opfører os og lever med hinanden.

Eventuel forberedelse og efterbehandling:
Forberedelse: På baggrund af eksisterende forberedelsesmateriale præsenterer læreren et oplæg om Hundertwassers arkitektur og igangsætter en øvelse omkring modtagergrupper.
Efterbehandling: Klassen kan vælge at udstille modelhusene og lave skiltetekster til.

Materialer til download:

Undervisningsplan for forløbet

Forberedelsesmateriale til brug i klassen: Hundertwasser

Forberedelsesmateriale til brug i klassen: Modtagergrupper

Pris: 6.800 kr. pr. klasse

Periode: Forløbet kan finde sted i perioden fra september til juni


Kontakt: Billedskolen og FRB Museerne, Signe Heinesen:

Frederiksbergmuseerne udbyder dette forløb som en del af Åben Skole til folkeskoler i Frederiksberg Kommune.