ALC2  Frederiksbergmuseernes direktør Astrid la Cour

 

Museets medarbejdere:

GWI  Museumsinspektør Gertrud With

 

 

 RLO  Museumsinspektør Rikke Lagersted-Olsen

 

 

Billede mangler  Registrator Connie Hansen

 

 

Anne Sofie  Museumsbutik og omvisningskoordinator Anne Sofie Berlin

 

 

Oscar Studentermedhjælper Oskar Halken  

 

 

Billede mangler Omviser Mette Rosenkilde

 

 

Daphna Omviser Daphna Blüdnikow

 

 

Dorthe Hass Rengøringsassistent og frivilligkoordinator Dorthe Hass

 

Frederiksbergmuseernes bestyrelse:

Christian Have, 
formand, udpeget af CBS
Lise Hækkerup, næstformand, udpeget af Frb. Kommunalbestyrelse
Julie Sommerlund, udpeget af Københavns Universitet
Ulrikka Gernes, udpeget af Forfatterforeningen
Thomas Rise, udpeget af Frederiksberg Experience
Peter Nørgaard-Larsen, udpeget af Statens Museum for Kunst
Maria Eichhorn, udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Morten Jung, udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Simon Aggesen, udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse