Kamma Rahbek og Knud Lyne Rahbek

Knud Lyne Rahbek, malet af Christian Horneman i 1814. Silhuet af Kamma Rahbek, klippet af F.L. Schmitz i 1805

 

Det litterære ægtepar Kamma og Knud Lyne Rahbek

Knud Lyne Rahbek var forfatter, litterær kritiker, professor i æstetik og teaterdirektør. Han levede fra 1760 til 1830 og fik betydning for af digtere og forfattere fra sin egen generation og digtergenerationen efter ham. Han var redaktør af forskellige tidsskrifter, heriblandt Minerva og Den danske Tilskuer, som indeholdt både nyhedsstof, videnskabelige artikler og skønlitteratur. Nogle af de forfattere, som færdedes i kredsen omkring Rahbek, fik udgivet tekster i hans tidsskrifter. Det summede af liv i de borgerlige klubber i København i slutningen af 1700-tallet, hvor herrer mødtes for at spille kort, læse aviser, diskutere og drikke punch. Rahbek var et ivrigt medlem af forskellige klubber som Dreyers Klub og Norske Selskab. Hans idealer for samfund, politik, skolevæsen, teater, litteratur m.m. var stærkt knyttet til oplysningstiden og 1700-tallets kulturliv.

I 1798 giftede Knud Lyne Rahbek sig med den unge kvinde Karen Margrethe Heger, som havde tilnavnet Kamma. Hun var datter af Anna Louise og Hans Heger og levede fra 1775 til 1829. Kamma Rahbek var både kreativt og intellektuelt begavet. Hun delte sin ægtefælles store interesse for litteratur, og sammen skabte de et litterært mødested for tidens forfattere, kunstnere og videnskabsmænd i deres hjem. Kamma Rahbek knyttede nære venskaber med flere af medlemmerne i den såkaldte Bakkehuskreds. Hun blev aldrig selv forfatter, men førte lange brevvekslinger med familiemedlemmer og nære venner som f.eks. digteren Adam Oehlenschläger, teologen J.P. Mynster og bibliotekaren Christian Molbech. Kamma Rahbek udfoldede sin kreativitet i de mange æsker af pap og papir, som hun lavede fra sin ungdom til sin død i 1829. I årene 1825-1827 skabte hun en maleskole, ”Kunst Commerzen”, som understøttede hendes arbejde i æskeværkstedet med professionel tegneundervisning. Hendes æsker havde ofte et personligt præg, fordi de malede motiver eller små genstande inden i kunne være særligt møntet på en bestemt modtager.

Da Kamma og Knud Lyne Rahbek flyttede ind i stuelejligheden i Bakkehuset i 1802, opstod der allerede i de første år et litterært miljø på stedet. Bakkehuskredsens inderste kerne bestod i de første år af ægteparret selv samt digteren Adam Oehlenschläger og Kamma Rahbeks søskende Christiane, Carl og Steffen Heger samt Steffen Hegers hustru Eline. Siden blev det litterære miljø udvidet og bl.a. B.S. Ingemann, H.C. Østed, Henrich Steffens, H.C. Andersen, Poul Martin Møller, Christian Winther, Johan Ludvig Heiberg og mange flere har haft deres gang i hjemmet. Bakkehuset var et af de vigtigste mødesteder i københavnsområdet i begyndelsen af den danske guldalder.

 

Bakkehuskredsen

 

Bakkehuskredsen

Digteren Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en af de personer, som tidligt kom i Rahbeks hjem på Bakkehuset. Han lærte ægteparret Rahbek at kende, før han debuterede som forfatter. I Bakkehusets åndrige miljø blev hans litterære interesser stimuleret, og her mødte han Kamma Rahbeks lillesøster Christiane Heger, med hvem han forlovede sig i år 1800. I 1802 debuterede han med samlingen Digte, som hurtigt blev efterfulgt af det succesrige drama Aladdin eller den forunderlige Lampe i 1805. Oehlenschläger skrev en lang række tragedier, inspireret af den nationale historie, som blev opført ved Det Kongelige Teater, og omkring 1819 skrev han det digt, der senere skulle blive udråbt til den danske nationalsang Der er et yndigt Land.

Oehlenschläger fik et særlig nært forhold til værtinden Kamma Rahbek. I årene 1805-1809 rejste Oehlenschläger rundt i Europa på en lang dannelsesrejse og i den periode skrev han mange breve til Kamma Rahbek. En del af disse breve var udformet som en slags spøgefuld avis, som blev kaldt for ”Hundeposter”. Hundposterne var ofte forsynet med små tegninger af en lille hund i brevhovedet. Efter dannelsesrejsen giftede Adam Oehlenschläger sig med Christiane Heger i 1810 og de fik fire børn sammen, som også fik deres gang i Bakkehuset. Mange af Adam Oehlenschlägers personlige genstande og portrætter af forfatteren findes i dag i Bakkehuset.

I Bakkehuskredsen kom også salmedigterne B.S. Ingemann og N.F.S. Grundtvig samt fysikeren H.C. Ørsted. I Rahbekparrets sidste levetid blev de introduceret for den unge digterspire H.C. Andersen.

Læs mere om litteraturen i den danske guldalder.

 

Adam Oehlenschläger Riepenhausen

Adam Oehlenschläger, tegnet af brødrene Riepenhausen i 1809