Kamma Rahbek og Knud Lyne Rahbek

Knud Lyne Rahbek, malet af Christian Horneman i 1814. Silhuet af Kamma Rahbek, klippet af F.L. Schmitz i 1805

 

Kamma og K.L. Rahbek

Knud Lyne Rahbek var forfatter, litteratur- og teaterkritiker, litteraturprofessor og teaterdirektør, og han levede fra 1760 til 1830. Han udgav forskellige tidsskrifter, heriblandt Minerva og Den danske Tilskuer, som indeholdt både nyhedsstof, videnskabelige artikler og skønlitteratur. Det summede af liv i de borgerlige klubber i København i slutningen af 1700-tallet og Rahbek var et ivrigt medlem i forskellige klubber. Hans idealer for samfund, politik, skolevæsen, teater og litteratur var stærkt knyttet til oplysningskulturen i 1700-tallet.

I 1798 giftede han sig med Karen Margrethe Heger, som havde tilnavnet Kamma. Hun var datter af Anna Louise og Hans Heger og levede fra 1775 til 1829. Kamma Rahbek var både kreativt og intellektuelt begavet. Hun delte sin ægtefælles store interesse for litteratur, og sammen skabte de et litterært mødested for tidens forfattere, kunstnere og videnskabsmænd i deres hjem. Kamma Rahbek knyttede nære venskaber med flere af medlemmerne i den såkaldte Bakkehuskreds. Hun blev aldrig selv forfatter, men førte lange og ofte intime brevvekslinger med familiemedlemmer og nære venner som f.eks. digteren Adam Oehlenschläger, teologen J.P. Mynster og bibliotekaren Christian Molbech. Kamma Rahbek udfoldede sin kreativitet i de mange æsker af pap og papir, som hun lavede fra sin ungdom til sin død i 1829. I årene 1825-1827 skabte hun en maleskole, ”Kunst Commerzen”, som understøttede æskemageriet med professionel tegneundervisning. Æskerne havde ofte et personligt præg, fordi de malede motiver eller små genstande inden i kunne være særligt møntet på en bestemt modtager.

 

Bakkehuskredsen

Adam Oehlenschläger

Adam Oehlenschläger, tegnet af brødrene Riepenhausen i 1809

Da Kamma og K.L. Rahbek flyttede ind i stuelejligheden i 1802 opstod der allerede i de første år et litterært miljø på stedet. Bakkehuskredsens inderste kerne bestod i de første år af ægteparret selv samt digteren Adam Oehlenschläger og Kamma Rahbeks søskende Christiane, Carl og Steffen Heger samt Steffen Hegers hustru Eline. Siden blev det litterære miljø udvidet og bl.a. B.S. Ingemann, H.C. Østed, Henrich Steffens, H.C. Andersen, Poul Martin Møller, Christian Winther, Johan Ludvig Heiberg og mange flere har haft deres gang i hjemmet.

Adam Oehlenschläger (1779-1850) lærte ægteparret Rahbek at kende, før han debuterede som forfatter. I Bakkehusets åndrige miljø blev hans litterære interesser stimuleret, og her mødte han Kamma Rahbeks lillesøster Christiane Heger, med hvem han forlovede sig i år 1800. I 1802 debuterede han med samlingen Digte, som hurtigt blev efterfulgt af det succesrige drama Aladdin eller den forunderlige Lampe i 1805. Oehlenschläger skrev en lang række tragedier, inspireret af den nationale historie, som blev opført ved Det Kongelige Teater, og omkring 1819 skrev han det digt, der senere skulle blive udråbt til den danske nationalsang Der er et yndigt Land.

Læs mere om litteraturen i den danske guldalder.