Omvisninger og undervisning til skoler

Bakkehusets autentiske miljø giver en levende og vedkommende oplevelse af oplysningstidens og romantikkens litteratur og kultur. Vi tilbyder både undervisningsforløb, omvisninger og gratis undervisningsmateriale til download. Vi vil gerne vinkle vores tilbud i forhold til den enkelte klasses behov.
Tjek vores tilbud til grundskolen og ungdomsuddannelserne ud, eller læs om mulighederne for bookning her.

Læs mere om vores retningslinjer i forbindelse med undervisning under COVID-19.

Pædagogisk profil

Bakkehuset giver med sine autentiske interiører fra perioden 1802-1830 et levende indblik i guldaldertidens livsformer og ideer. Museet fungerer dermed som et autentisk læringsmiljø i sig selv. Med afsæt i ægteparret Kamma og K.L. Rahbeks litterære mødested diskuteres både litteraturhistoriske og kulturhistoriske emner, personer og begreber såsom danskhed, national identitet og frihedsrettigheder.

  • Målet for museets undervisning er at give eleverne både en oplevelse af og viden om, hvordan fortidens diskussioner og tanker reflekteres i vores moderne samfund og identitet.
  • Museets undervisningsaktiviteter sigter mod at gøre 1700- og 1800-tallets litteratur- og kulturhistorie relevant for elever i både folkeskolen og gymnasiet.
  • Vi har en dialogbaseret tilgang, hvor elevernes aktive deltagelse er i fokus. Dette sker dels ved at aktualisere elevernes forhåndsviden igennem spørgsmål, dels igennem værksamtaler, hvor elever og museumsunderviser sammen indkredser de litterære og kulturhistoriske kendetegn, og dels ved at stille spørgsmål til periodernes relevans for nutiden.
  • Undervisningsaktiviteterne varierer mellem temaomvisning, dialog, opgaver og gruppearbejde, hvor eleverne får mulighed for selv at formulere deres fortolkning af det historiske eller litterære materiale.
  • Vores undervisningsforløb kan strække sig over flere undervisningsgange, hvoraf dele af undervisningen foregår i museets udstillingsrum eller skolestuer.