romantikken i danmarkTemaomvisning: Romantikken i Danmark

Vi dykker ned i romantikkens litterære univers for at følge udviklingen fra romantikkens introduktion i Danmark med Adam Oehlenschlägers debutsamling ”Digte 1803” over Thomasine Gyllembourgs poetiske realisme til H.C. Andersens romantisme. Flere af nutidens kanonforfattere havde deres gang i Bakkehuset i løbet af romantikken, og med udgangspunkt i deres spor forsøger vi at beskrive perioden.

Målgruppe: HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag: dansk, historie, billedkunst
Varighed: 1 time
Pris: 300 kr.

 

oplysningstiden og romantikkenTemaomvisning: Oplysningstiden og romantikken

På overgangen fra oplysningstiden til romantikken skabte det litterært interesserede ægtepar Kamma og Knud Lyne Rahbek et samlingssted for tidens forfattere, digtere og videnskabsfolk i deres hjem på Bakkehuset. Med udgangspunkt i museets samlinger sættes der i denne temaomvisning fokus på dansk kultur- og åndsliv i perioden 1780-1830. Ud over ægteparrets hjem præsenteres eleverne for en række berømte forfattere, som på forskellig vis har været knyttet til Bakkehuset heriblandt Adam Oehlenschläger, J.L. Heiberg, B.S. Ingemann, N.F.S. Grundtvig, H.C. Ørsted, Thomasine Gyllembourg, H.C. Andersen m.fl. Vi diskuterer begreber som oplysningstid, romantik og guldalder, og eleverne får samtidig et levende indblik i periodens livs- og boligform.

Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC
Fag: dansk, historie, billedkunst
Varighed: 1 time
Pris: 300 kr.

 

Temaomvisning: Adam Oehlenschläger og SøndermarkenOehlen. og Søndermarken

Søndermarken bliver ofte kaldt romantikkens arnested i Danmark, da det var i denne have, Adam Oehlenschläger fik idéen til sit berømte digt ”Guldhornene”. Søndermarken var derudover den første af de kongelige haver, der blev omdannet fra et barokt til et romantisk haveanlæg.
Bakkehuset tilbyder to forskellige omvisninger, som begge har fokus på Søndermarken som romantisk have og på Adam Oehlenschläger og den litterære romantik i Danmark:

1. En omvisning i Søndermarken med fokus på den romantiske have som fænomen og på Søndermarkens historie, udformning og særpræg (1 time).
2. En omvisning, hvor en tur i Søndermarken kombineres med et besøg i Bakkehuset med fokus på Oehlenschläger og den litterære romantik i Danmark (2 timer).

Der knytter sig et gratis undervisningsmateriale til forløbet, som kan downloades her.

Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC
Fag: dansk
Varighed: 1 time / 2 timer
Pris: 300 kr. / 500 kr.

 

Undervisningsforløb: Fra håndskrevne breve til Facebookfra håndskrevne til

Hvad er brevet for en genre, og hvordan udtrykker vi vores personlighed i breve? Med udgangspunkt i Bakkehusets brevsamling undersøger vi 1800-tallets brevskrivning. Vi ser på, hvordan cen

trale forfattere fra den danske romantik iscenesatte sig selv og deres liv igennem breve. Samlingen af breve analyseres fra både sproglige og litterære vinkler, og

vi perspektiverer brevene til moderne digitale kommunikationsformer som Facebook, sms og e-mail. Det tilhørende undervisningsmateriale er gratis og kan downloades til brug både som forberedelse før forløbet på Bakkehuset og i den almindelige danskundervisning i klassen. Download undervisningsmaterialet her.

Målgruppe: HF, HTX, HHX, STX, VUC
Fag: dansk, historie og mediefag
Varighed: 2 timer
Pris: 500 kr.

 

hvor går grænsenUndervisningsforløb: Hvor går grænsen?

På Bakkehuset arbejder vi med censurens historie i oplysningstiden og romantikken, og med udgangspunkt i museets samlinger af tidsskrifter, digte, essays og romaner sættes der fokus på forfatteres ytringsfrihed.
Forløbet foregår som et samspil mellem forberedelse hjemme i klassen (varetaget af klassens lærer) og et museumsbesøg (varetaget af museets formidler).
Undervisningsforløbet har sin egen hjemmeside (www.hvorgaargraensen.dk), hvor man kan finde en introduktion, et digitalt spil og materiale til baggrundslæsning.

Som forberedelse før besøget på museet skal klassens elever have gennemgået 1. del af spillet, som knytter sig til Bakkehuset. På museet får eleverne en omvisning i museets samlinger og de arbejder med spillets 2. del, som er en kreativ opgave. I den kreative opgave skal de selv udfærdige et litterært produkt med udgangspunkt i deres tolkning af ytringsfrihed i dag. Som opsamling på forløbet præsenterer eleverne deres produkter for hinanden.

Forløbet kan udvides med et besøg på Revymuseet, hvor der arbejdes med teatercensur, eller med et besøg på Storm P Museet, hvor der arbejdes med ytringsfrihed i Storm P.'s værker.

Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC
Fag: dansk, samfundsfag
Varighed: 2 timer
Pris: 500 kr.

 

Gratis undervisningsmateriale: Improvisatoren og svanen - om H.C. Andersens forfatterskab

Hvornår begyndte H.C. Andersen at skrive, og hvad har han skrevet ud over de kendte eventyr?
"Improvisatoren og Svanen" er et gratis undervisningsmateriale om H.C. Andersens forfatterskab med særligt fokus på hans prosaværker: romaner, eventyr og rejselitteratur. Derudover sættes forfatterskabet ind i den litteraturhistoriske kontekst - den romantiske periode. Undervisningsmaterialet kan med fordel bruges i forbindelse med danskundervisningens arbejde med genrer, forfatterskab og periodestudier. Materialet kan bruges som baggrundslæsning eller til et længere forløb om H.C. Andersen i klassen. Arbejdet med emnet kan suppleres af en rundvisning i Bakkehuset. Der findes både opgaveforslag og en lærervejledning i materialet. Download det gratis her.

Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC
Fag: dansk

 

Gratis undervisningsmateriale: "Ei blot til lyst" - om teatret i romantikken

Hvad er teatret for et medie? Hvad er dets formål? Og hvilke virkemidler anvender det?
Dette gratis undervisningsmateriale belyser det danske teaters udvikling i den romantiske periode 1800-1870 med udgangspunkt i tre forskellige dramatikere: Knud Lyhne Rahbek, Adam Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg.
Undervisningsmaterialet kan bruges i danskundervisningen hjemme i klassen og eventuelt kombineres med en rundvisning i Bakkehuset. Download materialet her.

Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC
Fag: dansk og dramatik